Digitár projekt

Digitár projekt: uniós források révén javulnak a közművelődés feltételei Sásdon

Projekt azonosítószáma:
TIOP-1.2.5-09/1-2009-0012
Kedvezményezett: Sásdi Általános Művelődési Központ
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 74.825.000 Ft
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A Sásdi Általános Művelődési Központ 2009 végén nyújtotta be ”Digitár” – Könyvtári informatikai infrastruktúra fejlesztése Sásdon című pályázatát az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásának elnyerésére. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kedvező támogatási döntésének eredményeként 2010 júniusában indulhatott el kétéves projektünk, melyet saját forrásaink bevonása nélkül valósíthatunk meg.
A támogatás lehetővé teszi számunkra, hogy méltó feltételeket biztosítsunk a 2010-ben már ötven éve működő Honismereti Szakkör által gondozott, gazdag helytörténeti gyűjtemény állandó kiállítására. E célból újul meg, és kap nívós berendezést jövő nyárra a Dózsa György utca 4. szám alatti valamikori vízmű-épület, ahol múzeumpedagógiai foglalkozások befogadására alkalmas oktatótermet is kialakítunk. A jövőben szeretnénk jobban kihasználni a helytörténetben rejlő pedagógiai lehetőségeket. Mindehhez igénybe vesszük tervezők és avatott szakértők tanácsait, akik egyben közreműködnek majd a létrejövő kiállítótér berendezésében is.
Projektünkkel nemcsak a majdani múzeum, hanem az általános iskola szomszédságában készülő közösségi ház berendezéséhez is hozzájárulunk. Az új könyvtári részleg bútordarabjai java részének beszerzése történik meg a Digitár projekt forrásaiból. 2010 végén zárult le az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás.
Jól szolgálja majd múzeumi és könyvtári tevékenységünket az az informatikai, iroda- és hangtechnikai fejlesztés, amely – a projekt első kézzelfogható eredményeként – részben már meg is történt. Lehetőségünk lesz továbbá elkészíttetni a projekt által érintett szakmai területekre vonatkozó kommunikációs stratégiáinkat, valamint ezekhez kapcsolódóan szakmai tanácsadást igénybe venni.
A bedolgozó tervezők, szakértők, szállítók és kivitelezők munkájának koordinálásával, valamint a projekt adminisztrációjának biztosításával négyszemélyes stáb foglalkozik. A munkacsoport tagjai azon vannak, hogy uniós források révén javuljanak a közművelődés feltételei Sásdon.

Cserveni Gábor Csaba, projektmenedzser
e-mail: digitar@sasdiamk.hu