Bemutatkozás

7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.
Telefon: 06 72 575-013
E-mail: ovoda@sasdiamk.hu
Honlap: www.sasdiamk.hu

Intézményvezető: Gálné Banizs Gabriella

Helyettes: Rillné Bukovics Valéria

Bölcsőde szakmai vezető: Némethné Illés Diána

Sásdon az első óvoda 1904 tavaszán nyílt meg, mai helyére 1949-ben költözött. 2009. július 1-jéig szervezetileg és szakmailag önálló óvodaként működtünk. 2009. július 1-jétől a Sásdi Általános Művelődési Központ szakmailag önálló intézményegységeként ellátjuk Sásd, és a környező 7 település (Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok községek) gyerekeinek óvodai nevelését. Az óvodából kikerülő tanköteles korú gyermekeket helyi általános iskola fogadja. A gyermeklétszám változásával párhuzamosan nőtt az óvónők, a gyermekcsoportok száma is. A kezdeti 1 csoportból 1968-ban 3, 1977-ben 6, majd 1981-ben 7 csoport lett. 1991-96-ig ismét 6, majd az 1998-99-es nevelési évet kivéve (amikor a magas gyermeklétszám miatt indokolttá vált a 6. csoport átmeneti működtetése) 5 csoportos óvodaként működtünk, egészen a 2006/2007. nevelési év végéig. 2010. július 1-jétől óvodánkhoz szakmailag önálló 1 csoportos bölcsőde csatlakozik, amely 2011 szeptemberétől fogadja a gyermekeket. Új nevünk Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje.

100 éves óvodánkban jelenleg 5 csoport működik, valamennyi vegyes életkorú, vagyis mindenütt megtalálható az alig 3 éves éppúgy, mint a 6-7 éves korú gyermek. A csoportösszetétel ez által sokkal családiasabb, életszerűbb- az új kicsik beszoktatása hamarabb lezajlik, hiszen a testvérek, barátok, ismerősök, a nagyobb gyermekek segítik a kapcsolatteremtést, a könnyebb beilleszkedést. Bölcsődei csoportunk engedélyezett létszáma 12 fő, az óvodai csoportok a beiratkozástól függően 20-25 fővel indulnak. Óvodánkban, bölcsődénkben minden szakképzett, gyermekszerető, gyermekekhez értő óvónő, gondozónő és dajka azért dolgozik, hogy olyan gyermekközpontú óvodai életet alakítsuk ki, ahol a derű, a nyugalom, a jó közérzet a jellemző, ahol gondoskodni tudunk a 3-6-7 éves gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítéséről. Az egyéni szükségletek mellett törekszünk a társas szükségletek kielégítésére, amely jelenti a felnőttekkel, társakkal való jó kapcsolat alakítását és az együttműködést. Kiemelt figyelmet fordítunk az alkalmazkodó képesség, önállóság, segítőkészség, udvariasság, figyelmesség, türelem, tolerancia, kitartás, a konfliktuskezelés képességének alakítására. Valljuk, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a játék és a mozgás, ezért ezeket a területeket kiemelten kezeljük. Folyamatos életszervezés mellett elég időt hagyunk a játékra, biztosítjuk a mindennapos mozgás lehetőségét. Sokféle tevékenységforma (mesélés, verselés, éneklés, zenehallgatás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, bábozás, dramatizálás, séta, kirándulás, kísérletezés, stb.) kínálatával biztosítjuk, hogy a gyerekek megfelelő ismeretek, képességek birtokában kezdhessék meg az iskolai életet. Fontosnak tarjuk, hogy az óvodás évek alatt minden gyermek, önmagához képest fejlődjön. A fejlődést nem erőltetjük, de folyamatosan nyomon kísérjük, szükség esetén segítséget nyújtunk a továbblépéshez. Mottónk: „Semmit nem végzünk el a gyermek helyett, de mindenben segítjük, amikor arra szüksége van.”

Óvodánkat a rugalmas, részben folyamatos napirend jellemzi. Ez egyrészt biztonságot ad a gyermeknek, mert pontosan tudja, hogy mikor mit várnak el tőle a felnőttek és a gyermekek. Másrészt a napirend rugalmassága lehetővé teszi, hogy egyéni tempó, teljesítőképesség, egyéni igény szerint végezzék a gyerekek a különböző tevékenységeket. Az óvodánkba kerülő gyermekek a Süni, a Napocska, a Hétszínvirág, a Micimackó, vagy a Teddy csoport óvodásai lehetnek. Az utóbbi csoportban magyar-német kényelvű nevelés folyik, ahol arra törekszünk, hogy a napi tevékenységek közben természetes módon fejlődjön a gyermekek nyelvi kultúrája, a kisebbségi nyelv és kultúra iránti érzékenysége: a gyermekek ismerkednek a német nyelvvel, tanulgatnak német nyelvű mondókákat, verseket, dalokat is. Nevelési célkitűzéseink megvalósításában fontosnak tartjuk a családi házzal való szoros együttműködést, a jó kapcsolat kialakítását. Mindennapi találkozásaink mellett, az óvoda-család kapcsolatot a közös programok alkalmával igyekszünk elmélyíteni.

 

„A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”

J.F. Oberlin